Kunder

Vi har sedan 2008 haft förmånen att arbeta med många olika typer av verksamheter. Bland kunderna har vi allt från offentlig sektor, små till stora företag, studieförbund och ideella organisationer i Sverige och utomlands.

I Sverige

 • Adoptionscentrum
 • Bilda Dialog
 • Borås högskola
 • Borås stad
 • British Council
 • Business Sweden (fd Exportrådet)
 • Den Globala skola (del av Universitets & högskolerådet)
 • EMVE SWEDEN AB
 • Entreprenörsdagen
 • Falköpings kommun
 • Finansförbundet
 • Finsam MittSkåne
 • Forum för levande historia
 • Friends
 • Fryshuset
 • Göteborgs Universitet
 • Göteborgsregionen
 • HadiCare AB
 • Handelskammaren Mittsverige
 • HAPAB
 • Huddiksvalls kommun
 • Hållbar konkurrenskraft Skåne
 • Härryda kommun
 • Hässleholms kommun
 • Ibn Rushed studieförbund
 • Individuell mäniskohjälp
 • Industriellt Utvecklingscenter i Olofström & i Syd
 • Internationella kvinnoföreningen
 • Invest i Skåne
 • Jämshögs folkhögskola
 • Järfälla kommun
 • Karlskrona kompetenscenter
 • Kristna fredsrörelsen
 • Kulturskolan Göteborg
 • Kungsbacka kommun, Kultur & Fritid
 • Lärarjouren
 • MVB Syd AB
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
 • Mångkulturella folkhögskolan
 • Mölndal stad
 • Nolato MediTor AB
 • Norrmalms stadsdelsförvaltning
 • Osby kommun
 • Pedagogpoolen
 • Region Kronoberg
 • Regionförbundet Kalmar Län
 • Riksbyggen
 • Scouterna
 • Sensus studieförbund
 • SIDA
 • Sigtunas folkhögskola
 • Sigtunastiftelsen
 • SKL International
 • Skolinspektionen
 • Skurups kommun
 • Smart Innovation
 • Smart Industrikompetens
 • Southern Sweden Creatives
 • Stadsbyggnadsförvaltningen Mölndal stad
 • Statens museer för Världskultur
 • Stena Fastigheter
 • Stockholm stad
 • Svenska Afghanistankommittén
 • Svenska Institutet
 • Svenska kyrkan
 • Svensk uppdragsutbildning
 • Sveriges kommuner och landsting
 • Sveriges Radio
 • Sveriges Television
 • Sundsgårdens folkhögskolan
 • Tamira
 • Uddevalla kommun
 • Unga rörelsehindrade
 • Ungdom Mot Rasim
 • Utbildningsradion
 • Växjö kommun
 • Yrkeshögskolan Mimers Hus
 • Yrkeshögskolan Borås
 • Youth for understanding
 • Österlens folkhögskola

Internationellt

 • Anna Lindh EURO-MED foundation for the dialogue between cultures (Krakow, Polen)
 • British Council (Krakow, Polen)
 • Dialogsentrum (Trondheim, Norge)
 • Polish professionals (London, Storbritannien)
 • Scouterna (Helsingfors, Finland)
 • Sudanese Organization for Non-violence And Development (Khartoum, Sudan)
testimonial-team
Lise Wacker
British Council

British Council har haft ett långt samarbete med Samarbetsbolaget. Syrenes och Patricks expertis, engagemang och klokhet har varit avgörande för de lyckosamma projekt vi drivit tillsammans. Mötet med dem och den kunskap de ingjuter lämnar ingen oförändrad.

testimonial-team
Gülsen Can
SKL International

Jag har anlitat Samarbetsbolaget vid flera olika tillfällen, och de har alltid levererat topp-utbildningar för såväl kommunanställda kollegor som för privatanställda. De har en enorm förmåga att lyssna, ringa in behov och skräddarsy program därefter. Efter varje tillfälle har jag känt mig inspirerad, motiverad och fått syn på sidor hos mig själv som jag vill och behöver utveckla.

testimonial-team
Jannis Tsilfoglou
Integrationsstrateg, Borås stad

Tack så mycket för din rika och levande föreläsning på Tylösand. Du bekräftade också mina förvändningar om det vi pratar i vardagen om våra kulturmöten som inte är statiska utan levande. Jag åkte därifrån rikare och klokare. Kommer säkert att känna mig tryggare i framtiden med det jag håller på i möten med andra människor.

testimonial-team
Ann-Louise Rönestål Ek
repoter Sveriges Radio Jämtland

Effektiviteten i organisationer och arbetsgrupper förbättras avsevärt om medarbetarna ökar sina kunskaper om hur man skapar ett förtroendefullt samarbetsklimat. Kursen har gett mig viktiga verktyg för att förstå och hantera olikheter

testimonial-team
Ingrid Samuelsson
Helhetsgrepp

Kursen i Förtroendefullt Samarbete kombinerade ökad självkännedom och en stark förhandlingsmetod. Resultatet fungerar för deltagarnas dagliga arbetsuppgifterna men bygger också långsiktigt upp ett mer kreativt och problemlösande klimat i företaget/organisationen

testimonial-team
Teresa Moderatho
Sveriges Television

Jag har gjort erfarenheter och fått insikter för resten av mitt liv, Jag har vuxit och utan er hade det inte varit möjligt.