När ni behöver processtöd

När ni vill utveckla er ledningsgrupp/arbetsgrupp eller genomföra personaldagar och konferenser har vi metoder, verktyg, kunskap och lång erfarenhet att bistå med.
LEDNINGSGRUPPSUTVECKLING
Vi arbetar med att utveckla och stödja ledare, ledningsgrupper /arbetsgrupper för att uppnå ert bästa ”VI”! Vi bidrar till gruppens utveckling, samhörighet och effektivitet.
MODERERING
Nyckeln till god moderering är förberedelse, tydliga mål och tempo. Vi anpassar insatsen efter era mål och hittar former som leder er dit. Det kan handla om allt från att moderera hela konferenser eller panelsamtal till mer konfliktfyllda möten med exempelvis en upprörd allmänhet.

PROCESSLEDDA PERSONALDAGAR

Det är ni som har huvudrollen, vi stödjer och leder processen framåt. I de flesta organisationer ägnas det tid åt personaldagar varje år. De kan se olika ut beroende på organisationens storlek och vad som är syftet. Det kan handla om att engagera medarbetare kring en viss fråga, verksamhetsutveckling, implementering eller förankring av olika slag.