När ni behöver processtöd

När ni ska genomföra personaldagar, samtalsforum, konferenser mm och behöver stöd med att facillitera processen har vi metoder verktyg, kunskap och lång erfarenhet.
MODERERING
Nyckeln till god moderering är förberedelse, tydliga mål och tempo. Vi anpassar insatsen efter era mål och hittar former som leder er dit. Det kan handla om allt från att moderera hela konferenser eller panelsamtal till mer konfliktfyllda möten med exempelvis en upprörd allmänhet.

PROCESSLEDDA PERSONALDAGAR

Det är ni som har huvudrollen, vi stödjer och leder processen framåt. I de flesta organisationer ägnas det tid åt personaldagar varje år. De kan se olika ut beroende på organisationens storlek och vad som är syftet. Det kan handla om att engagera medarbetare kring en viss fråga, verksamhetsutveckling, implementering eller förankring av olika slag.
DOKUMENTATION
Konferenser är ofta viktiga avstamp för en organisation. Det är där man samlar medarbetarna, tillsammans tittar på olika frågeställningar och stakar ut vägen framåt.

Men det som sägs på dessa möten glöms lätt bort. Även om alla är överens om att det var ett lyckat möte när man skiljs åt så undrar man två veckor senare vad man egentligen pratade om. Därför behövs en bra dokumentation.