Processledda personaldagar

Det är ni som har huvudrollen, vi stödjer och leder processen framåt. I de flesta organisationer ägnas det tid åt personaldagar varje år. De kan se olika ut beroende på organisationens storlek och vad som är syftet. Det kan handla om att engagera medarbetare kring en viss fråga, verksamhetsutveckling, implementering eller förankring av olika slag.
”Det vi fokuserar på blir vår verklighet!”

Vi tror att det är viktigt att ta till vara på det som varit och koppla ihop detta med nutid och framtid. Om vi tar med oss delar från det förgångna in i framtiden ska det vara de delar som är bäst!

Vi erbjuder dynamiska, konkreta och handlingskraftiga verktyg till den insats som ni vill fokusera på. Vi behöver syfte, mål och underlag och tillsammans med er arbetar vi fram ett genomförandeförslag så att det blir tydligt för alla berörda vad som är i fokus. Vi har erfarenhet av att processleda personaldagar för 5-200 personer.

I den lilla gruppen kan de handla om det konkreta samarbetet som vi kopplar ihop med styrdokument, praktiska övningar, miniföreläsningar varvat med reflektion och dialog. Den stora gruppen kan mötas i dynamiska former som värnar om och verkar för dialog och engagemang genom exempelvis metoden Open space, World Cafe, framtidsverkstäder, forumspel och så vidare.

Vi kan även bistå med olika typer av stödjande aktiviteter som ämnesföreläsningar, dramatisering och film samt att vi kan hjälpa till med att dokumentera och paketera det som kommer fram under dessa dagar.

Välkommen till kostnadsfri konsultation, börja med att höra av dig per telefon eller mail via sidan kontakt.