När kollegor krockar
Att konflikter ibland uppstår är oundvikligt. En konfliktfri organisation är inget mål i sig. Genom konflikter som hanteras väl kan vi lära oss nya saker om vårt arbete, om varandra och om oss själva. Men konflikter som hanteras dåligt, eller inte alls, kostar. De kostar lust och energi från de berörda och de kostar i form av sjukskrivningar, lägre produktivitet och minskad arbetsglädje.

Samarbetsbolaget erbjuder stöd vid eskalerade konflikter genom medling (mellan kollegor eller familjemedlemmar/vänner) och konfliktvägledning. Vi erbjuder också förebyggande utbildningar som stärker kollegornas förmåga att samtala om "det som skaver" på ett konstruktivt sätt.

Att ha ett gemensamt språk för att förstå och prata om det som är svårt är en av nycklarna för tidig konflikthantering.
Samarbetets fyra steg

Är medarbetarnas samarbete centralt för din organisations framgång? Utmanas ni ibland av krävande kunder? Skulle ni tjäna på att ha ett positivare och effektivare samarbetsklimat? Kursen ger deltagarna konkreta och praktiskt användbara verktyg för att förebygga och hantera konflikter. Vi kombinerar enklare teoretiska modeller med praktiska övningar om att hur vi kommunicerar effektivt, agerar konstruktiv i svåra möten och bidrar till ett positivt och inkluderande arbetsplatsklimat.

Medling

Medling är en stegvis process där en opartisk tredje part underlättar för parterna i en konflikt att komma fram till en ömsesidigt godtagbar överenskommelse.

Konfliktvägledning

Konfliktvägledning är ett alternativ till medling när endast en av parterna vill ta tag i konflikten.

Förtroendefullt samarbete

Olösta och outtalade konflikter är det som mer än något annat påverkar organisationer och skapar ineffektivitet i verksamheter samt skapar stress i det mänskliga samspelet. Förtroendefullt samarbete (även känt under namnet Radical collaboration) är en utbildning i konflikthantering, självkännedom och förhandlingsteknik.