Samarbetets fyra steg

”Är medarbetarnas samarbete centralt för din organisations framgång? Utmanas ni ibland av krävande kunder? Skulle ni tjäna på att ha ett positivare och effektivare samarbetsklimat?”

 

Kursen ger deltagarna konkreta och praktiskt användbara verktyg för att förebygga och hantera konflikter. Vi kombinerar enklare teoretiska modeller med praktiska övningar om att hur vi kommunicerar effektivt, agerar konstruktiv i svåra möten och bidrar till ett positivt och inkluderande arbetsplatsklimat.

 

För vem

För organisationer som vill stärka medarbetares och chefers förmåga att skapa goda samarbetsklimat.

Målet med kursen

Efter utbildningen har deltagarna fått:
• Ökad förståelse för vad som påverkar arbetsplatsens samarbetsklimat?
• Bättre förmåga att förutse konflikter och förhålla sig konstruktivt i dem?
• Verktyg för, och träning i, att hantera svåra samtal och möten?
• Ett gemensamt språk för att prata om krockar, konflikter och vägar till samarbete

Program

Nedan följer ett exempel på hur en heldagsutbildning kan vara upplagd.

PASS 1 – Samarbetets grunder
• Kommunikations och konflikthanteringsmodeller
• Självskattningsinstrument
• Bemötandestilar

PASS 2 – Medarbetarskap
• Gruppdynamik och grupprocesser
• Olika typer av samarbetsklimat
• Strategier för att som medarbetare bidra till konstruktiv problemlösning

PASS 3 – Bemötande
• Bemötande av besvärliga kunder/leverantörer
• Casearbete
• Den villkorslöst konstruktiva strategin

PASS 4 – Arbetsplatsklimat
• Strategier för att skapa ett välkomnande och inkluderande klimat på arbetsplatsen
• Övningar om hur vi tar vara på potentialen i våra inbördes olikheter

Välkommen till kostnadsfri konsultation, börja med att höra av dig per telefon eller mail via sidan kontakt.