När ni vill lära ut

Vi arrangerar "utbildningar för utbildare och föreläsare". De handlar om hur du kan bli bättre på att framföra ditt budskap och leda grupper.

De utbildningar vi genomför är interaktiva med stort fokus på praktiska verktyg som du snabbt kan omsätta i dina egna utbildningsinsatser.

PRAKTISK PROCESSLEDNING

Är du trött på långsamma och segdragna möten som inte leder framåt? Längtar du efter mer aktivitet och att skapa dynamik i utvecklingsprocesser? Detta är i så fall en dag för dig där du kan bli inspirerad, träffa andra med liknande intressen och bli stärkt i ditt arbete med att driva processer.

Interkulturell kompetens

En fyra dagars (2 +1 +1) ”Utbildning för Utbildare” (UfU) för dem som själva vill utbilda i Interkulturell kompetens. Utbildningen är praktisk upplagd med gedigen teoretisk förankring och fokuserar på Interkulturell komeptens ur ett beteendevetenskapligt perspektiv.