Praktisk processledning

Är du trött på långsamma och segdragna möten som inte leder framåt? Längtar du efter mer aktivitet och att skapa dynamik i utvecklingsprocesser? Detta är i så fall en dag för dig där du kan bli inspirerad, träffa andra med liknande intressen och bli stärkt i ditt arbete med att driva processer.

För vem?

För de som i sin vardag planerar och håller i möten, workshops och kurser, i både de mindre och större formaten.

Vad får jag ut av den här kursen och vad får jag med mig?

Dagen är oberoende av vilket ämnesområde som du arbetar med. Vi fokuserar på metod och process. Det vill säga på vilket sätt en kan leda (process) och med vilka verktyg (metod). Vi skickar med dig verktyg, reflektioner och nya kontakter.

Processledning

Hur vi kan planera, förbereda och tänka inför möten, workshops och kurser? Vi diskuterar och testar hur vi som processledare kan föra beslutsprocesser framåt så att vi undviker segdragna långbänkar och omtag. Vad som fungerar beror givetvis på gruppen vi arbetar med och uppgiften vi har så därför presenterar vi ett par olika metoder.

Aktiva metoder

Vi arbetar med metoder som gör möten bättre. Det handlar om hur en kan alternera sätten att starta upp ett möte och metoder för hur vi för processer framåt. Metoderna handlar bland annat om hur vi samlar in information på ett effektivt och energigivande sätt och därigenom lär oss tillsammans som arbetsgrupp. Vi fokuserar hela tiden på att det ska vara gångbart för dig i din vardag. Vi testar och genomför olika aktiva metoder under dagen och reflekterar tillsammans över dess användbarhet, fallgropar och möjligheter.

Beteende och bemötande

Som process/mötesledare behöver vi kunna hantera knepiga situationer och vi kommer under dagen ge tips på hur vi kan förebygga och hantera svåra situationer. En nyckel i detta är att förstå sig själv bättre och vi kommer använda självreflektionsverktyg där vi tittar på styrkor, svagheter och preferenser.

Dagen kommer att gå i högt tempo och kommer centreras kring följande rubriker:

  • Starta upp
  • Samla in & lyssna av
  • Komma i mål
  • Jag som ledare

Efter dagen har du fått ökad förståelse för processer och ett flertal handfasta metoder dokumenterade i ett kursmaterial.

Välkommen till kostnadsfri konsultation, börja med att höra av dig per telefon eller mail via sidan kontakt.