När ni vill lära ut

Vi arrangerar "utbildningar för utbildare och föreläsare". De handlar om hur du kan bli bättre på att framföra ditt budskap, leda grupper med hjälp av deltagarcentrerade metoder samt hur du kan stärka din förmåga att hantera svåra grupprocesser. De utbildningar vi genomför är interaktiva med stort fokus på praktiska verktyg som du snabbt kan omsätta i ditt egna arbete.