Interkulturell kompetens

En fyra dagars (2 +1 +1) utbildning för dem som själva vill utbilda i Interkulturell kompetens. Utbildningen är praktisk upplagd med gedigen teoretisk förankring och fokuserar på Interkulturell kompetens ur ett beteendevetenskapligt perspektiv.

I vårt arbete med interkulturell kompetens använder vi följande modell som ett pedagogiskt verktyg att bygga utbildningsinsatsen kring. Den är framtagen av Samarbetsbolaget och delar in den interkulturella kompetensen i sex steg.

1. Självmedvetenhet (Detta är min sanning)
2. Perspektivmedvetenhet (Min sanning är inte Sanningen)
3. Nyfikenhet (Jag är intresserad av din sanning)
4. Kunskap & färdigheter (Att vara förberedd och att i möten kunna få och förmedla den information jag behöver)
5. Erfarenheter (Att utsätta mig för situationer där jag kan lyckas eller misslyckas i kulturmötet)
6. Reflektion (Att fundera över och diskutera mina erfarenheter och lära mig av dem)

Upplägg

Upplägget spänner över fyra utbildningsdagar (med uppgifter och smågruppsträffar däremellan). Det förutsätts att de som deltar inte är helt nya i att leda grupper utan har en viss vana från hantverket som sådant.

MODUL 1 fokuserar på grundkunskaper i ämnet. Vi reder ut begrepp, testar pedagogiska metoder och pratar om möjligheter och fallgropar med temat. Modellen sex steg för interkulturell kompetens presenteras som ett pedagogiskt verktyg. Begrepp som tas upp är exempelvis fördomar, identitet, inkludering/exkludering, kulturdefinitioner och kulturkrockar.

MODUL 2 fördjupar den tematiska kunskapen utifrån begrepp som makt och diskriminering och vi går igenom ett antal processverktyg för samskapande. Här inleds även deltagarnas arbete med sitt egna material inför kommande utbildningsinsatser i egen regi.

MODUL 3 fokuserar på deltagarnas kommande utbildningsinsatser och vi arbetar med presentationer för varandra. En viktigt del av denna modul är att ge varandra feedback samt att diskutera kniviga situationer som man som utbildare kan råka ut för.

Mellan modulerna ges hemuppgifter.

För vem

För er som vill utbilda medarbetare för att själva kunna ge kortare kurser i ämnet. Det förutsätts att deltagarna har viss vana vid att hålla i utbildningar och inte är noviser inför hantverket. Exempevis förutsätts det att deltagarna kan göra presentationer i Powerpoint (alternativt Keynotes, Prezi eller liknande) samt har en viss vana i att tala inför grupper och att leda övningar.

Välkommen till kostnadsfri konsultation, börja med att höra av dig per telefon eller mail via sidan kontakt.