EN KORT HISTORIA

Samarbetsbolaget grundades 2010, först som ett gemensamt varumärke och sedan som aktiebolag. Våra fokusområden är konflikthantering, mångfald, interkulturell kompetens och processledarskap. Vi arbetar med perspektiven individ, grupp, samhälle. Det vi är på insidan lyser igenom i våra handlingar på utsidan.

Det som knyter oss samman är visionen om att bidra till ett samhälle där människor värderas utifrån sina inre egenskaper snarare än sina yttre. Där vi alla har möjligheten att bli den bästa versionen av oss själva.

Vi är

Samarbetsbolaget AB drivs av Syrene Hägelmark och Patrick Gruczkun. I vårt arbete utgår vi från att varje människa bär på en berättelse som innehåller nycklar till att förstå de utmaningar vi står i och för att hitta de lösningar som ligger framför oss. Genom vårt arbete vill vi bidra till att människors nyfikenhet kommer före misstänksamhet och når förbi missförstånd och förutfattade meningar.

syrene3
Syrene Hägelmark
Grundare

Jag har arbetat med olika former av processledning och mångfaldsfrågor sedan 1996, bland annat som en av fem nationella ledarutbildare för MOD (Mångfald och Dialog) – programmet hos Sensus Studieförbund. Jag är certifierad handledare i The Human Element och Förtroendefullt Samarbete och har lång erfarenhet både från entreprenörer, organisationer, företag och kommuner. Mångfald, individ och organisationsutveckling, pedagogiskt ledarskap och grupprocesser är mina specialiteter.

+46 708 48 64 75
patrick-contact-1
Patrick Gruczkun
Grundare

Jag är beteendevetare och certifierad handledare i Förtroendefullt Samarbete. Jag har ett flertal vidareutbildningar inom konflikthantering, interkulturell kommunikation och samtalsmetodik. Sedan 2004 har jag arbetat med utbildning och processledning inom Sverige samt i Polen, England, Norge och Sudan. Jag har även haft projektledaruppdrag för Göteborgsregionens kommunalförbund och Världskulturmuseet. Interkulturell kommunikation, konflikthantering och grupprocesser är mina specialiteter.

+46 736 85 87 41
testimonial-team
Lise Wacker
British Council

British Council har haft ett långt samarbete med Samarbetsbolaget. Syrenes och Patricks expertis, engagemang och klokhet har varit avgörande för de lyckosamma projekt vi drivit tillsammans. Mötet med dem och den kunskap de ingjuter lämnar ingen oförändrad.

testimonial-team
Gülsen Can
SKL International

Jag har anlitat Samarbetsbolaget vid flera olika tillfällen, och de har alltid levererat topp-utbildningar för såväl kommunanställda kollegor som för privatanställda. De har en enorm förmåga att lyssna, ringa in behov och skräddarsy program därefter. Efter varje tillfälle har jag känt mig inspirerad, motiverad och fått syn på sidor hos mig själv som jag vill och behöver utveckla.

testimonial-team
Jannis Tsilfoglou
Integrationsstrateg, Borås stad

Tack så mycket för din rika och levande föreläsning på Tylösand. Du bekräftade också mina förvändningar om det vi pratar i vardagen om våra kulturmöten som inte är statiska utan levande. Jag åkte därifrån rikare och klokare. Kommer säkert att känna mig tryggare i framtiden med det jag håller på i möten med andra människor.

testimonial-team
Ann-Louise Rönestål Ek
repoter Sveriges Radio Jämtland

Effektiviteten i organisationer och arbetsgrupper förbättras avsevärt om medarbetarna ökar sina kunskaper om hur man skapar ett förtroendefullt samarbetsklimat. Kursen har gett mig viktiga verktyg för att förstå och hantera olikheter

testimonial-team
Ingrid Samuelsson
Helhetsgrepp

Kursen i Förtroendefullt Samarbete kombinerade ökad självkännedom och en stark förhandlingsmetod. Resultatet fungerar för deltagarnas dagliga arbetsuppgifterna men bygger också långsiktigt upp ett mer kreativt och problemlösande klimat i företaget/organisationen

testimonial-team
Teresa Moderatho
Sveriges Television

Jag har gjort erfarenheter och fått insikter för resten av mitt liv, Jag har vuxit och utan er hade det inte varit möjligt.

KUNDER

Vi har genom åren haft förmånen att arbeta med många olika typer av verksamheter. Bland kunderna har vi allt från offentlig sektor, små till stora företag, studieförbund och ideella organisationer i Sverige och utomlands.

 • Industriell utvecklingscentrum i syd (IUC syd)
 • Den Globala skolan
 • SVT
 • UR
 • Stena fastigheter
 • Riksbyggen
 • Göteborgs Universitet
 • SKL
 • Sigtunastiftelsen
 • SENSUS
 • Invest in Skåne
 • Härryda kommun
 • Skurups kommun
 • Norrmalms stadsdelsförvaltning
KVALITETSPOLICY

Vi är en utvecklingsplattform med idag två fritt samverkande utbildningskonsulter. Tillsammans hjälps vi åt att följa upp och utveckla kvaliteten i de uppdrag vi gör både enskilt och gemensamt. Att leverera god kvalitet är grunden för att vi ska få fortsatt förtroende från våra kunder. Kvalitetssäkring och kvalitetsarbete har därför hög prioritet i vårt arbete. Kundens upplevda kvalitet är alltid vårt fokus. Vi strävar efter att skapa utbildningar, rutiner och bemötande som stärker detta.

Målsättningen för Samarbetsbolaget är att vid alla tillfällen bistå kunden i varje enskilt uppdrag, att leverera en tjänst av hög kvalitet i rätt tid och till överenskommet pris. Vår strävan är att genom lyhördhet, effektivitet och hög service alltid ställa vår uppdragsgivare i centrum. För att lyckas med detta fortbildar vi oss ständigt för att fortsätta ligga i framkant inom våra respektive områden. Vi gör också kontinuerligt uppdrag gemensamt och i olika kombinationer för att lära av varandra. Det pågår en löpande dialog för att utveckla våra koncept och metoder.

VÅRA DEVISER

Nedan har vi samlat sju deviser som vi har med oss som ledstjärnor i vårt arbete.

 • UBUNTU – Jag är, för att du är, för att vi är.
 • Du ser inte världen som den är, du ser den som du är. (Torah)
 • Fear, hatred and suspicion narrow your mind – compassion opens it. (Dalai Lama)
 • Utan att ta ställning blir vårt sökande famlande och ofokuserat. Men utan erkännandet av tvivel riskerar vår kunskap att förvanskas till ideologi och våra handlingar så enkelt leda över i totalitärt förtryck, irrationell likgiltighet och mänskligt lidande. (Scott Warren)
 • Livet är inte ett problem som ska lösas – det är ett mysterium som ska levas. (Roberto Assaglioli)
 • Problemet med fördomar är inte att dom är fel, utan att dom är ofullständiga. De berövar människor deras värdighet och fokuserar på hur vi är olika snarare än hur vi är lika. (Chimamanda Ngozi Adichie)
 • Every person you meet is fighting a battle you know nothing about. So be kind. Always.
Nätverk

Här hittar du konsulter och företag som vi samarbetar med.