Referenser

Här hittar du exempel på vad kunder har sagt om oss. Vi tillhandahåller gärna fler referenser vid förfrågan.
testimonial-team
Lise Wacker
British Council

British Council har haft ett långt samarbete med Samarbetsbolaget. Syrenes och Patricks expertis, engagemang och klokhet har varit avgörande för de lyckosamma projekt vi drivit tillsammans. Mötet med dem och den kunskap de ingjuter lämnar ingen oförändrad.

testimonial-team
Gülsen Can
SKL International

Jag har anlitat Samarbetsbolaget vid flera olika tillfällen, och de har alltid levererat topp-utbildningar för såväl kommunanställda kollegor som för privatanställda. De har en enorm förmåga att lyssna, ringa in behov och skräddarsy program därefter. Efter varje tillfälle har jag känt mig inspirerad, motiverad och fått syn på sidor hos mig själv som jag vill och behöver utveckla.

testimonial-team
Jannis Tsilfoglou
Integrationsstrateg, Borås stad

Tack så mycket för din rika och levande föreläsning på Tylösand. Du bekräftade också mina förvändningar om det vi pratar i vardagen om våra kulturmöten som inte är statiska utan levande. Jag åkte därifrån rikare och klokare. Kommer säkert att känna mig tryggare i framtiden med det jag håller på i möten med andra människor.

testimonial-team
Ann-Louise Rönestål Ek
repoter Sveriges Radio Jämtland

Effektiviteten i organisationer och arbetsgrupper förbättras avsevärt om medarbetarna ökar sina kunskaper om hur man skapar ett förtroendefullt samarbetsklimat. Kursen har gett mig viktiga verktyg för att förstå och hantera olikheter

testimonial-team
Ingrid Samuelsson
Helhetsgrepp

Kursen i Förtroendefullt Samarbete kombinerade ökad självkännedom och en stark förhandlingsmetod. Resultatet fungerar för deltagarnas dagliga arbetsuppgifterna men bygger också långsiktigt upp ett mer kreativt och problemlösande klimat i företaget/organisationen

testimonial-team
Teresa Moderatho
Sveriges Television

Jag har gjort erfarenheter och fått insikter för resten av mitt liv, Jag har vuxit och utan er hade det inte varit möjligt.

Lena Lopez
Jönköpings kommun
Förskolelärare

Föreläsningen gav oss perspektiv och förståelse för vad interkulturell kompetens kan vara och ledde till vidare diskussioner där vi kopplade konkreta exempel från verksamheten till föreläsningen. Allt kändes relevant för oss och du som föreläsare var lätt att lyssna på och tydlig med konkreta exempel. Innehållet var anpassat till just vår verksamhet och alla var nöjda och inspirerade efter din föreläsning. Att ALLA är nöjda med en föreläsning händer inte så ofta hos oss.