När du vill stärka dig själv

När du vill ta steget vidare i din utveckling, få djupare förståelse för dig själv, ditt beteende och dina val samt aktivt nå din fulla potential är du välkommen att gå "The Human Element" eller arbeta med coaching som verktyg.

THE HUMAN ELEMENT

Förmågan hos individer att hantera utmaningar, påfrestningar, förändringar och misslyckanden på ett bra sätt beror till hög grad på deras självinsikt och självkänsla. God självinsikt och god självkänsla gör att man kan klara även stora problem och svårigheter och prestera väl, både enskilt och tillsammans med andra. Hur vi ser på och känner inför oss själva utgör grunden för vårt samspel med andra människor.

LEDARSKAPSCOACHING

Vi har lång erfarenhet av coaching i olika sammanhang bl.a coaching av chefer och vid utveckling av personers förmåga kopplat till specifika uppgifter.

COACHANDE FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Coachande förhållningssätt är ett sätt att både använda kommunikationen som verktyg för att få andra att växa och ett sätt att analysera/förstå en situation för att på bästa sätt och därigenom kunna ställa vägledande frågor för att skapa lärande, större ansvarstagande och bättre resultat. Utbildningsdagen hjälper dig att bli tydligare i din kommunikation och bättre på att agera konsultativt.