Ledarskapscoaching

Vi har lång erfarenhet av coaching i olika sammanhang bl.a coaching av chefer och vid utveckling av personers förmåga kopplat till specifika uppgifter.

Coaching avser möjligheten att genom en samtalspartner utvecklas och på ett strukturerat sätt närma sig sin fulla potential. Coachingen sätter nutid och framtid i fokus, är inriktad på lösningar och möjligheter och har som bärande idé att varje människa själv har svaren, men behöver hjälp att hitta dem med en egen begreppsapparat och egna handlingssätt.

En coachöverenskommelse upprättas för att rama in uppdraget och ge parterna stöd i utvecklingsprocessen. Överenskommelsen benämner syfte och mål som diskuteras fram avseende coachningsuppdraget, samt tidsåtgång och plats för samtalen. Coachingen följer ICFs branschorganisations etiska riktlinjer vilket bland annat innebär fullständig sekretess. För mer information klicka här.

Välkommen till kostnadsfri konsultation, börja med att höra av dig per telefon eller mail via sidan kontakt.