Coachande förhållningssätt

Coachande förhållningssätt är ett sätt att både använda kommunikationen som verktyg för att få andra att växa och ett sätt att analysera/förstå en situation för att på bästa sätt och därigenom kunna ställa vägledande frågor för att skapa lärande, större ansvarstagande och bättre resultat. Utbildningsdagen hjälper dig att bli tydligare i din kommunikation och bättre på att agera konsultativt.

För vem?

Passar dig som har en tjänst som ställer krav på tydlig kommunikation och ett konsultativt arbetssätt.

Målet med Kursen

Coachande förhållningssätt är ett sätt att både använda kommunikationen som verktyg för att få andra att växa men också ett sätt att analysera/förstå en situation för att på bästa sätt kunna ställa vägledande frågor för att skapa både lärande, större ansvarstagande och bättre resultat.

Program

• Vad ett coachande förhållningssätt innebär
• Att skilja mellan coaching som yrke och förhållningssätt.
• Grunderna för ett coachande samtal
• Teknik för aktivt lyssnande
• Kunna arbeta med frågeteknik i olika samtal
• Principerna för grundläggande kommunikation
• Kommunicerar på ett sätt som skapar vilja och engagemang

Förberedelser

Inför kursen fundera på vad betyder bemötande och coachande förhållningssätt för dig? Vad kan du uppnå med ett mer coachande förhållningssätt? Och vad kräver det av dig för att införliva det förhållningssättet?

Dagen är till stor del casebaserade med praktisk träning i mindre grupper och par. Vedertagna teorier varvas med exempel kopplat från verkligheten samt diskussioner i mindre grupper. Kursmaterial samt en halvtimmes fri support efter genomförd kursdag ingår.

Välkommen till kostnadsfri konsultation, börja med att höra av dig per telefon eller mail via sidan kontakt.