När mångfalden utmanar

Aldrig tidigare har vårt samhälle i så stor grad som nu präglats av mångfald.

I vårt arbete drivs vi att att hitta möjligheterna och hantera utmaningarna som uppstår när människor med olika livserfarenheter och synsätt samverkar.

INTERKULTURELL KOMPETENS

Vårt arbete med interkulturell kompetens (IKK) handlar dels om kunskap om olikheter men mer om förhållningssätt för att hantera olikheter och insikt i deltagarnas egna ”glasögon”; hur deras sätt att se på världen påverkar tolkningar, relationer och beslut.

INKLUDERING I PRAKTIKEN

Vi tar sikte på vad som behövs för att vi på arbetsplatsen/organisationen/skolan ska agera inkluderande och icke-diskriminerande? Vad behöver individ/grupp förhålla sig till och agera utifrån?