Inkludering i praktiken

Värdegrundsarbete med mångfald i fokus

Vi tar sikte på vad som behövs för att vi på företaget/organisationen/skolan ska agera inkluderande och icke-diskriminerande. Vad behöver individ/grupp förhålla sig till och agera utifrån?

Kombinationen av ökad självkännedom och förståelse för varandra skapar en större känsla av samhörighet samt ger deltagarna konkreta verktyg för hur de kan agera mer inkluderande och icke-diskriminerande på ett konstruktivt sätt. Vi arbetar med värderingsövningar som stimulerar till att synliggöra hur vi tänker och påverkas samt miniföreläsningar varvat med reflektion och dialog.

För vem

För de som vill verka för inkluderande organisationer/arbetsplatser med mänsklig värdighet i fokus.

Målet med kursen

Kunskap om vad vi behöver för att agera inkluderande och icke-diskriminerande. Ökad insikt om egna och andras beteenden och förhållningssätt samt vilka konsekvenser oreflekterade bedömningar och invanda beteenden kan leda till.

Program

Genom aktiva värderingsövningar och reflektion lyfter och arbetar vi med begrepp som:

  • Mångfald/diskriminering/rasism
  • Fördomar och attityder
  • Värdegrund
  • Hur olika får vi vara? Hur olika klarar vi av att vara?
  • Norm och normkritik
  • Beteenden och bemötande
  • Inkluderande förhållningssätt
  • Mångfaldens möjligheter och utmaningar

Kursen i sin helhet är på 2 dagar och kan delas upp i 1+1 eller i kortare form ges under 1 dag. Den kan också utökas med en träningsdag i konkreta verktyg.

Välkommen till kostnadsfri konsultation, börja med att höra av dig per telefon eller mail via sidan kontakt.