När mångfalden utmanar

Världen förändras i en hissnande takt. 2014 fanns 31 städer med fler invånare än Sverige och sedan 1960-talet har vi blivit 4miljarder människor fler på jorden. Automatisering, Internet, globalisering och migration gör att vårt samhälle i grunden förändras. Detta ger en uppsjö av nya möjligheter; aldrig tidigare har vår planet varit så liten och vårt samhälle i så stor grad som nu präglat av mångfald. En organisation som vill attrahera den mest kompetenta arbetskraften (och behålla den) behöver se över sitt mångfaldsarbete. Frågan är hur vi får våra medarbetare att dra åt samma håll och hur vi utnyttjar potentialen som finns i att människor med olika livserfarenheter och synsätt samverkar. Inom Samarbetsbolaget drivs vi av att se möjligheterna i mångfald. Av viljan att verka för ett samhälle där varje individ bedöms utifrån sina karaktärsdrag och sin förmåga, inte sin bakgrund, hudfärg, kön, funktionsgrad eller dialekt.