Normkritik i praktiken

Detta upplägg som ges i varianterna inspirationsföreläsning och workshop tar ner begreppet ”normkritik” till en praktisk vardagsnivå. Vi fokuserar på hur normkritik kan bli ett levande förhållningssätt i arbetsvardagen och varvar teori med smågruppssamtal.

För vem

För de som vill verka för inkluderande organisationer/arbetsplatser med mänsklig värdighet i fokus.

Målet med kursen

Att deltagarna efter passet har en gemensam plattform att utgå ifrån i sitt arbete med normkritik och känner sig bekväma med begreppet och dess koppling till konkreta arbetsuppgifter.

Program

Vi kommer att ta upp följande frågor:

  • Vad är normer och vad betyder de för oss i arbetet och hur vi beter oss mot varandra?
  • Hur olika får vi vara och hur olika klarar vi av att vara på arbetsplatsen?
  • Vad betyder ett Inkluderande förhållningssätt för oss i vår verksamhet?

Kursen kan ges som ett inspirationspass på 90-120 min eller i mer utförlig workshopsform i 3-4h. Den kan också utökas med en träningsdag i konkreta verktyg.

Välkommen till kostnadsfri konsultation, börja med att höra av dig per telefon eller mail via sidan kontakt.