Material

Här har vi samlat material som vi gärna delar med oss av. En del av det har vi skapat själva och annat är sådant vi blivit inspirerade av.

INSPIRATIONSMATERIAL

Boktips
Under denna flik har vi samlat några litteraturtips för dig som vill läsa på mer.
Videoklipp
Under denna flik delar vi med oss av ett par tal som vi tycker tillför värdefulla perspektiv.
Övningar
Här bjuder vi på ett antal övningar som vi använder inom ramen för våra utbildningar.
Ett samtal om interkulturalitet mellan Arjan Verdooren och Patrick Gruczkun. Samtalsledare Tone Försund. Samtalet är på engelska.
Samtal i tre delar från podden ”Hållbart lärande i skolan, Skurups kommun” mellan Syrene Hägelmark och Susanna Zeller. Samtal 1-2 handlar om hur vi kan minska ojämlikheten i samhället och det tredje samtalet handlar om rasism.
Under 2018/2019 medverkade Patrick i framtagandet av en onlineutbildning (på engelska) på plattformen EdX. Patrick stod för modul 1 i utbildningen som är gratis och tillgänglig via: