övningar

VÄRDERINGSÖVNINGAR

Syfte: Syftet med värderingsövningar är att deltagarna får:
# Tänka efter och ta ställning.
# Uttrycka sina åsikter.
# Motivera sina ståndpunkter.
# Bli lyssnade på och lyssna på andra.

Det mer direkta syftet under en utbildning kan vara att;
# Värma upp och sätta igång deltagarnas egna tankar kring ämnet.
# Skapa ett klimat av yttrandefrihet där allas åsikter är välkomna och värda att lyssna på.

Tid: Ca 15- max 45 min, beroende på hur många påståenden eller frågor som ställs och deltagarnas diskussionsiver.

HETA STOLEN, STÅ PÅ LINJE OCH 4-HÖRNSÖVNINGAR ÄR EXEMPEL PÅ VÄRDERINGSÖVNINGAR.
KOMPASSEN

Syfte: En övning om mångfald och samarbete samt om hur vi själva fungerar i grupper.
Tid
: C:a 90min

Kompassen är utformat för att hjälpa oss att förstå: oss själva och vår plats i grupper, vår mångfald av gåvor och karaktärer, hur vi kan arbeta tillsammans på ett sätt som bekräftar våra skillnader och samtidigt göra det möjligt för oss att samarbeta effektivt.

LAPPAR I PANNAN

Syfte: Detta är en övning om hur vi delar in oss i grupper. Syftet är dels att prata om hur vi delar in oss samt vilka fördelar/nackdelar som finns med att ingå i grupper av ”lika”.
Tid
: C:a 30minuter

INSTRUKTIONER

  1. Be deltagarna ställa sig i en ring och blunda och säg att de från och med nu inte får prata. Berätta att du kommer att gå runt i ringen och sätta en liten klisterlapp i pannan på var och en av dem. OBS! Detta kan vara känsligt för vissa perosner så vi brukar ge den som känner att detta inte är ok chansen att slippa göra övningen här.
ENERGIZERS
Syfte: Att väcka sovande deltagare eller för att helt enkelt tillföra energi till gruppen. 
Tid
: 5-15min

ATOMER

Alla i rummet är atomer som snurrar runt i rummet. När du ropar en siffra, exempelvis 3. Så ska alla atomer se till att de ingår i molekyler om 3 atomer. De som blir över åker ut. När det bara är en molekyl kvar börja om. Nu med instruktionerna att alla åkte ut ska se till att de som vann inte vinner igen.