Lappar i pannan

Syfte: Detta är en övning om hur vi delar in oss i grupper. Syftet är dels att prata om hur vi delar in oss samt vilka fördelar/nackdelar som finns med att ingå i grupper av ”lika”.
Tid
: C:a 30minuter

Instruktioner

  1. Be deltagarna ställa sig i en ring och blunda och säg att de från och med nu inte får prata. Berätta att du kommer att gå runt i ringen och sätta en liten klisterlapp i pannan på var och en av dem. OBS! Detta kan vara känsligt för vissa perosner så vi brukar ge den som känner att detta inte är ok chansen att slippa göra övningen här.
  2. Gå runt och sätt en klisterlapp i pannan på var och en. Om det är 15 deltagare i gruppen kan du exempelvis använda 4 gula, 3 röda, 4 blå och 4 gröna klistermärken som är runda. OBS! Prata medan du går runt så att deltagarna ej blir överraskade när du kommer till dem.
  3. När alla har fått sina klisterlappar påmin dem om att de inte får prata och säg att uppdraget är att de ska dela in sig i grupper. Efter detta säg: ”Nu kan ni öppna ögonen, utan att prata, dela in er i grupper” (upprepningen är viktig).

Vanligtvis reagerar grupperna först med förvirring och passivitet tills någon börjar klumpa ihop andra deltagare utefter färg. Därefter går det oftast ganska fort att få fram likfärgade grupper. Ibland vill en eller flera personer stå i grupper med olika färger, låt grupprocessen få ha sin gång. Det finns inget fel här, det blir som det blir men i vår erfarenhet blir det likfärgade grupper så gott som alltid.

Vad gäller resultatet med övningen så finns det inget ”fel sätt” för gruppen att lösa uppgiften på. I vår erfarenhet blir det dock likfärgade grupper så gott som alltid med det vanliga komplementet att 1-2 personer försöker skapa blandade grupper men oftast får ge sig för grupptrycket.

När gruppen känns färdig ber vi dem stå kvar medan vi går mellan grupperingarna och kollar av hur de upplevde övningen, vad de tänkte och hur de hamnade där de hamnade.

En del grupper som delat in sig efter färgerna kan här känna lite missmod över att de inte var ”mer kreativa”. Det kan då vara bra att berätta att det är precis såhär det brukar bli när vi gör övningen. Om det inte kommit upp under föregående runda så fråga dem gärna varför de tror att det oftast blir såhär och om de känner igen liknande mönster från livet i stort.

Sedan säger vi att det såklart finns såväl för- som nackdelar med att vi delar in oss i ”grupper av lika” och att vi nu ska titta lite mer på detta. Be därefter två av grupperna (var för sig) att enbart diskutera vilka fördelarna är med att dela in sig i grupper av ”lika” och be därefter resterande grupper att endast diskutera nackdelarna. Be dem komma på minst tio för/nackdelar per grupp (antalet är inte viktigt, det är mest för att de inte ska sluta diskutera när de kommit fram till ett par stycken).

När grupperna känns klara återsamlas vi och redovisar argumenten för varandra. För att få lite mer energi i det ta varannan för/nackdel så det känns som en debatt och argumenten kan haka i varandra. Om det passar upplägget och vi har tid så skriver vi upp argumenten på tavlan.

När vi har argumenten framför oss på tavlan (alt. berättat dem för varandra) avsluta med att fråga vilka andra tankar de har fått utifrån denna övning och vad den betyder för deltagarna på ex. deras arbetsplats.

Övningen är framtagen med inspiration från Lee McKenna du Charme.