Kompassen

Syfte: En övning om mångfald och samarbete samt om hur vi själva fungerar i grupper.
Tid
: C:a 90min

”Kompassen är utformat för att hjälpa oss att förstå: oss själva och vår plats i grupper, vår mångfald av gåvor och karaktärer, hur vi kan arbeta tillsammans på ett sätt som bekräftar våra skillnader och samtidigt göra det möjligt för oss att samarbeta effektivt.”

 

Instruktioner

Efter att ha presenterat bakgrunden till övningen går du igenom instruktionerna nedan. Förslagsvis har du satt upp rubrikerna för de olika riktingarna på väggarna i rummet där ni är. Gå igenom dem en i taget.

 

ÖSTER: kreativ, uppfinningsrik, brinner, inspiration
VÅR
Kamin/eld

 

 • visionär som ser helheten
 • mycket idé-orienterad, fokuserar på framtida tankar
 • har och värderar förståelse för uppdraget och det övergripande syftet
 • gillar att experimentera och undersöka, är nyfiken
 • kan förlora fokus på arbetsuppgifter och inte följa upp
 • kan bli överväldigad, tappar spåret och tidsuppfattnignen
 • tenderar att vara mycket entusiastisk tidigt, och sedan brinna ut

 

 

SÖDER: hjärteeld, fertilitet, förenare
SOMMAR
Herdekäpp

 

 • Visar tillit till andra som bygger på öppenhet och sårbarhet
 • tillåter andra att känna sig betydelsefulla när riktningen för vad som ska ske bestäms
 • värdedriven när det gäller alla aspekter av det personliga och professionella livet
 • använder relationer för att utföra uppgifter
 • stödjande, vårdande, känslobaserade
 • har svårt att säga nej till förfrågningar
 • internaliserar svårigheter och tar på sig skulden
 • benägna att bli besvikelse när förhållandet ses som sekundärt i förhållande till uppgiften
 • svårigheter att konfrontera andra, att hantera ilska

 

 

VÄST: lärande, bedömning, information
HÖSTEN
Kittel

 

 • väger alla sidor av en fråga mot varandra
 • använder analys och logik
 • ses som praktisk och grundlig i att lösa uppgifter
 • introspektiva, självanalytiska
 • kan bli envisa och rigida (inte vilja ändra åsikt)
 • kan ha svårt att fatta beslut, samlar in onödig data, fastnar i detaljer
 • kan uppfattas kalla och tillbakadragna

 

 

NORR: Mod, redo för kamp, beslutsfattare
VINTER
Sten

 

 • bestämd, aktiv
 • gillar att vara i kontroll av förhållandet och att kunna styra händelseförlopp
 • snabba att agera, påtalar vikten av att agera skyndsamt för omgivningen
 • Gillar utmaningen av svåra situationer och individer
 • kan bli defensiva snabbt, argumenterar, försöker bevisa att de vet bättre
 • kan förlorat tålamodet, driver fram beslut innan underlaget är färdigt
 • kan bli autokratiska vill ha saker på sitt sätt, kör över folk

 

 

Diskussionsfrågor

 

 • Fråga deltagarna var de hittar sig själva i hjulet. Säg exempelvis ”Vi har alla något av alla riktningar inom oss och varje gång vi gör denna övning så vill vissa stå i mitten eller mellan två riktningar, men välj det du känner dig närmast, Om du senare under övningen känner att du hellre står någon annanstans så kan du flytta på dig då.”
 • Lägg gärna till: ”Inte där du vill vara, utan där du anser att dina dominerande karaktärsdrag återfinns. Vilken av de ”riktlinjer” som närmast låter som du (inte nödvändigtvis exakt)?”
 • När alla valt plats (de ska välja en rikting, inte ställa sig mellan två av dem), ställ följande frågor (en i taget). Låt dem prata om dem i grupperna och sedan rapportera till hela hjulet.
 1. Vilka är de gåvor som ni/er riktning bidrar med?
 2. Vilka är er skuggor?
 3. Vad hos de andra riktningarna på hjulet stör ni er på?
 4. Vad uppskattar ni hos de andra riktningarna?

 

Därefter frågar du exempelvis:

 • Vad tänker ni kring att ha gjort denna övning?
 • Fick ni syn på något oväntat?
 • Vad har ni uppmärksammat angående hur riktningarna tog form (detta kan få svar som: det fanns inga kvinnor i norr, alla präster var i väster, etc.)?
 • Från vilken riktning kommer ledarskap?

 

Tillägg (valfria)

 • Gå samman med någon från en annan ”riktning” och arbeta med dem att svara ”Hur kan vi arbeta tillsammans på ett sätt som bekräftar våra skillnader i riktning och samtidigt ger oss möjlighet att samarbeta?

 

Tips: Skriv riktningarna namn på en lapp och sätt upp dem. Illustrera gärna riktningarna med något föremål, förslag finns i beskrivningen av riktningarna.        

Kopplingar:  Övningen kan med fördel kopplas ihop med den klassiska ledarskapsmodellen: Auktoritär (nord), demokratisk (väst), laissez fair (syd), karismatisk (öst)