Energizers

Syfte: Att tillföra energi till gruppen. 
Tid
: 5-15min

Atomer

Alla i rummet är atomer som snurrar runt i rummet. När du ropar en siffra, exempelvis 3. Så ska alla atomer se till att de ingår i molekyler om 3 atomer. De som blir över åker ut. När det bara är en molekyl kvar börja om. Nu med instruktionerna att alla åkte ut ska se till att de som vann inte vinner igen.

 

Lägg gärna in lite lärdom i det hela och skruva ner och upp temperaturen. Dvs. om det är kallt ska allt göras i slowmotion och om det är varmt ska de bli hyperaktiva.

 

Dirigenten

Bilda en kör av gruppens medlemmar. Låt sedan deltagarna en och ställa sig framför kören som dirigenter. Dirigentens uppgift är att röra sig och försöka gestalta ljud med sig kropp, utan att prata eller själv använda ljud. Körens uppgift är att tolka dirigenten och låta som de tycker att hans rörelser borde låta.

Det är ingen tävling och alla i kören behöver inte låta likadant. Övningen kan uppfattas lite läskig om man inte är van att stå i centrum men det är samtidigt en häftig upplevelse när alla låter som man rör sig.

 

Evolution

Skriv förslagsvis evolutionsstegen (se nedan) på tavla och även reglerna för sten, sax påse leken. Instruera sedan deltagarna enligt följande:

Alla börjar längst ner på evolutionsskalan och vandrar sedan uppåt vid vinst och neråt igen vid förlust.

Alla startar som amöbor. När en amöba träffar en annan amöba hälsar de (som amöbor gör…) och kör ”sten, sax, påse”. Den som vinner (sten vinner över sax, sax över påse och påse över sten) går uppåt i evolutionsstegen, den som förlorar är fortfarande amöba och får leta rätt på en annan amöba.

Amöban som vinner sten, sax, påse mötet blir en fisk och får då leta reda på en annan fisk. När två fiskar möts kör de sten, sax, påse och den som vinner går upp ett steg i evolutionen, den som förlorar går ner ett steg i evolutionen.

När du väl kommit längst upp i evolutionsspelet kan du inte längre halka ner. Och som amöba fortsätter du bara att vara amöba om du förlorar.

När du går igenom de olika arterna så illustrera dem gärna med rörelser och/eller ljud, det blir roligare (och lite fånigare) då.

Evolutionssteg (kan anpassas efter olika sammanhang)

o Amöba (amöba…amöba, sega lätt flytande rörelser)
o Fisk (blubb, blubb, se lite dum ut)
o Orm (gör väsande ljud, håll ihop handflatorna och ringla fram med dem)
o Kanin (hoppa fram med kaninöron och skjut fram framtänderna)
o Elefant (gör om dina armar till snabel och tuta dig fram)
o Människa (räta på ryggen och gå omkring med en avslappnad cigarrett i munnen – kan illustreras på andra sätt)

Valfria tillägg:

o Superhjälte (flyg fram och rädda världen)
o Utomjordning (använd din fantasi till att illustrera hur de ser ut och beter sig)

 

Fånga pappret

En person i mitten cirkeln håller ett papper över sitt huvud. Han/hon säger namnet på en person i gruppen och släpper sedan pappret. Personen i fråga ska då försöka fånga pappret innan det nuddar mark.

Om han/hon lyckas får han/hon dra av en bit av pappret och kan inte bli utmanad under resterande lek. Personen som fångade/försökte fånga pappret upprepar sedan proceduren. Man håller på tills alla fångat pappret en gång.

 

Fantasilandskap

Gå ihop två och två och gå runt I rummet och låtsas att ni är I en fantasivärld. Allt kan hända och händer ofta. Tala om för varandra vad som händer och reagera därefter, följ era galnaste idéer och upptåg.

 

Framåt, bakåt, höger och vänster

Ställ gruppen i en ring med ansikterna inåt. På kommando skall gruppen samtidigt antingen hoppa framåt, bakåt, höger eller vänster. Du ropar ut kommandot och gruppen repeterar kommandot samtidigt som de hoppar. När du känner att gruppen klarar av detta kan du ändra spelreglerna. Framåt betyder att de skall hoppa bakåt. Bakåt betyder att de skall hoppa framåt osv. Viktigt är att de fortfarande repeterar ditt kommando men gör tvärtom. Gruppen får inte heller tveka!!

 

Fot i ring

Börja med att ställa hela gruppen i en ring. Lägg ut en rockring i mitten av cirkeln. Börja sedan att ge ut nummer till alla i cirkeln, se till att alla får en partner, det vill säga om det är en grupp på 20 st så börja räkna 1-10 börja därefter från 1 igen till 10.

Du kan nu börja med att säga 1 vinkar till varandra 2 osv. När detta är klart så ska de byta plats med varandra men under bytets gång måste de sätta en fot i rockringen + att de får inte nudda någon i cirkeln. Detta går alltså på tid, de ska göra bytet så fort som möjligt men nuddar de någon så får de 5s tillägg. Gör detta ett par gånger så de kan få en chans att förbättra tiden.

 

Skrikleken

Gruppen står i en ring. Det finns 3 sätt att titta på:

1. Höger

2. Vänster

3. Rakt fram

Alla tittar ner i golvet till dess att ledaren säger ”NU!”. Då tittar alla upp på något av ovanstående sätt. Den som då tittar någon i ögonen skriker högt och går ur ringen som tätar till sig. Därefter börjar det hela om, all tittar ner i golvet tills endast två är kvar.