Värderingsövningar

Syfte: Syftet med värderingsövningar är att deltagarna får:

 • Tänka efter och ta ställning.
 • Uttrycka sina åsikter.
 • Motivera sina ståndpunkter.
 • Bli lyssnade på och lyssna på andra.

Det mer direkta syftet under en utbildning kan vara att;

 • Värma upp och sätta igång deltagarnas egna tankar kring ämnet.
 • Skapa ett klimat av yttrandefrihet där allas åsikter är välkomna och värda att lyssna på.

Tid: Ca 15- max 45 min, beroende på hur många påståenden eller frågor som ställs och deltagarnas diskussionsiver.

 

Nedan presenteras exempel på värderingsövningar.

Genomförande, gemensamma riktlinjer

Förklara och visa hur övningen går till.  Förklara att:

 • Det finns inga rätt eller fel. Deltagarna tolkar frågan på sitt eget sätt.
 • Deltagarna får inte avbryta varandra, utan alla har rätt att tala till punkt.
 • Ingen är tvingad att säga sin åsikt och det går bra att ändra sin åsikt.

Börja med en uppvärmningsfråga som är lätt att ta ställning till.

 

När du leder övningen, tänk på att:

 • Fråga efter individens åsikt. Använd gärna i ordet du i frågorna. Fråga inte deltagarna ”vad tycker ni?”, utan fråga istället ”vill du motivera varför du valde att ställa dig i det här hörnet?”
 • Inga rätt eller fel. Syftet med övningen är att låta deltagarna ta ställning och för att de ska våga göra det (mer än en gång) är det viktigt att de inte känner sig betygsatta under övningen gång.
 • Behandla allas åsikter lika. Du som håller i övningen bör inte komma med kommentarer under övningen genom att säga saker som; ”det var bra sagt” eller ”det var kanske inte så genomtänkt”. Alla åsikter som kommer fram ska behandlas lika, oavsett vad du som tränare har för personlig åsikt i frågan.
 • Stoppa kommentarer. Se till att deltagarna inte avbryter varandra, eller kommenterar när någon har ordet. Påminn om att det gäller att få fram så många olika åsikter som möjligt, inte att vinna en diskussion.
 • Fördela ordet. Försök se till så att olika personer får prata. Undvik att samma person pratar hela tiden genom att dela ut ordet till olika personer. Säg till exempel ”Vill du Erik säga varför du valde att…” Visa att du som tränare lyssnar på vad deltagarna säger.

 

Tips:

Ifall gruppen är blyg eller tycker att påståendena är svåra går det lättare att få fram olika åsikter när deltagarna får diskutera i mindre grupper om två till tre personer. Lyssna sedan på vad varje liten grupp pratat om. Ifall det fanns olika åsikter i den lilla gruppen låt allas åsikter komma fram.

 

Heta stolen

Genomförande:

Deltagarna sitter på varsin stol i en ring eventuellt med en ledig stol. Tränaren ställer olika påståenden som deltagarna tar ställning till genom att sitta kvar eller ställa sig upp/byta plats. Påståendena är formulerade så att det bara går att svara ja eller nej på dem.

 • Den deltagare som håller med om ett påstående reser sig upp. För att ge mer rörelse i övningen kan de som håller med dessutom byta plats.
 • Den deltagare som inte håller med om påståendet sitter kvar.
 • Den deltagare som inte vill visa sin åsikt eller inte vet vad denne tycker sitter också kvar.

När deltagarna tagit ställning får de motivera sina åsikter. Ta en åsiktsgrupp i taget. När bara en eller två deltagare sitter kvar eller byter plats, börja med att låta dem komma till tals.

Förslag på påståenden

Uppvärmningspåståenden

 • Det vore roligt att bo utomlands ett tag.
 • Vaniljglass är godare än chokladglass.
 • Morgonen är den sämsta tiden på dygnet.

Om konflikter

 • Konflikter bör helst undvikas
 • Jag har inga konflikter
 • Konflikter kan alltid lösas bara man vill.
 • Konflikter finns i alla relationer.
 • Konflikter kan ibland vara bra.
 • Konflikthantering kan vara våldsam.
 • Konflikthantering är något man behöver träna.
 • Kvinnor är bättre på att hantera konflikter än män.
 • När man ska lösa en konflikt är det bra att inte blanda in känslor

Blandat

 • Sverige har de senaste 20 åren blivit mer ojämlikt
 • Det bör ligga i skolans uppdrag att verka för ett mer jämlikt samhälle
 • Ojämlikhet mellan män och kvinnor är ett stort problem i Sverige idag
 • Huruvida en händelse är en kränkning bör avgöras av den som blev drabbad
 • Klasskillnader är bra för att motivera personer att kämpa för att få det bättre
 • Alla människor är lika mycket värda
 • Adolf Hitler var lika mycket värd som Mahatma Gandi

Termometern

Genomförande:

 • Ledaren säger ett påstående och ber deltagarna ställa sig på en linje/skala/”termometer” i förhållande till hur mycket de håller med om påståendet eller inte.
 • Deltagarna ställer sig på linjen som fungerar som en glidande skala där de håller med de olika ytterligheterna mer eller mindre. Låt eventuellt deltagarna prata sig samman med dem som står närmast. Deltagare på olika ställen av linjen/skalan får motivera varför de valt att ställa sig där. När de som vill motivera sig har fått det får deltagarna höra nästa påstående.
 • Om deltagarna efter hand som diskussionen fortsätter vill byta plats får de givetvis göra detta. Man kan som ledare välja om man vill tillåta en diskussion eller endast tillåta deltagarna att säga sin åsikt utan att diskutera det andra har sagt.

Förslag på påståenden

 • Det är bättre att vara passiv när man ser en orättvisa begås än att använda våld.
 • Jag lider hellre själv än att skada andra.
 • Mänskligheten kan lära sig att hantera konflikter utan våld.
 • Män är mer våldsamma än kvinnor.
 • Vi kan själva välja vilka grupper vi tillhör
 • Det bör ligga i skolans uppdrag att få elever som tillhör olika grupper av samhället att lära känna varandra
 • Ett bra sätt att undvika segregation är att bestämma var nyanlända människor får bo

 

4-Hörn

Genomförande:

 • Ledaren ställer en fråga och ger fyra olika alternativa svar. Varje svarsalternativ har sitt eget hörn i rummet. Det fjärde alternativet är öppet för egna förslag.
 • Deltagarna tar ställning genom att ställa sig det hörn som bäst representerar det svarsalternativ de tycker passar bäst in på deras åsikt.
 • Det öppna hörnet är för egna förslag på svarsalternativ, det är inte ett ”jag vet inte” eller ”alla-de-andra-tre-i-kombination” hörn. Alla deltagare uppmanas att ta ställning.
 • Låt deltagarna prata sig samman med dem som står närmast. Ledaren frågar deltagare ur ett hörn i taget varför de valt att ställa sig i det hörnet.
 • När alla hörn blivit hörda får de gå ur sina hörn till mitten av rummet för att höra nästa påstående.

 

Uppvärmningsfråga, det viktigaste för att kunna vakna på morgonen är:

 1. Kaffe
 2. Dusch
 3. Väckarklockan
 4. Eget förslag

 

En elevs framgång i svenska skolsystemet beror framförallt på:

 1. Elevens egna initiativkraft
 2. Föräldrarnas uppfostran
 3. Vilken skola eleven går på
 4. Eget alternativ

 

Som medarbetare vill jag framförallt känna mig

 1. Kompetent
 2. Omtyckt för den jag är
 3. Som en del av ett sammanhang
 4. Eget alternativ

 

FN:s viktigaste uppgift är att

 1. Stoppa krig
 2. Bekämpa fattigdom
 3. Värna vår globala miljö
 4. Eget alternativ