Videoklipp
Kunskap har många ansikten

Under denna flik delar vi med oss av ett antal inspirerande tal som vi har med oss i vårt arbete. Tal som vi tycker tillför värdefulla perspektiv på konflikthantering, interkulturella relationer, samhällsengagemang och personlig utveckling.

Chimamanda Ngozi Adichie – The danger of the single story

Ett TED-tal om fördomar och risken med att ha förenklade uppfattningar om varandra. ”Problemet med fördomar är inte att de är fel, utan att de är ofullständiga. De berövar människor deras värdighet och fokuserar på hur vi är olika, snarare än hur vi är lika.”

William Ury – The walk from ’No’ to ’Yes’

Ett TED-tal om konflikter och hur vi löser dem.

Amy Cuddy – Your body language changes who you are

Ett TED-tal om hur vårt kroppsspråk påverkar hur andra ser oss och hur vi ser oss själva.

Aman Mojadidi: A sense of humor about Afghanistan?

Artist Aman Mojadidi shows how: Art Video