Konfliktvägledning

Konfliktvägledning är ett alternativ till medling när enbart en av parterna vill ta tag i konflikten.

Konfliktvägledning består av ett eller flera möten där syftet är att hjälpa klienten att bättre förstå konflikten, dess dynamik och sitt eget bidrag till den. Det handlar om att stärka klientens aktörskap så att hen kan agera medvetet och konstruktivt.

Konfliktvägledning är en coachingmetod för konfliktsituationer som bygger på beprövande teorier och praktiska metoder. Vi utgår från vad klienten kan göra oberoende av motparten för att vara konstruktiv i konflikten, bidra till dess deeskalation och samtidigt stå upp för sina egna behov. För de fall där vi arbetar över flera träffar ges hemuppgifter mellan träffarna.

Utgångspunkten är att vi:

  • Alltid är en del av de problem vi upplever,
  • har stor möjlighet att bidra till deras lösning och
  • kan lära oss mycket på vägen och därmed växa som individer.

Välkommen till kostnadsfri konsultation, börja med att höra av dig per telefon eller mail via sidan kontakt.