När kollegor krockar

Att konflikter ibland uppstår är oundvikligt. En konfliktfri organisation är inget mål i sig. Genom konflikter som hanteras väl kan vi lära oss nya saker om vårt arbete, om varandra och om oss själva. Men konflikter som hanteras dåligt, eller inte alls, kostar. De kostar lust och energi från de berörda och de kostar i form av sjukskrivningar, lägre produktivitet och minskad arbetsglädje. Samarbetsbolaget erbjuder stöd vid eskalerade konflikter genom medling (mellan kollegor eller familjemedlemmar/vänner) och konfliktvägledning. Vi erbjuder också förebyggande utbildningar som stärker kollegornas förmåga att samtala om "det som skaver" på ett konstruktivt sätt. Att ha ett gemensamt språk för att förstå och prata om det som är svårt är en av nycklarna för tidig konflikthantering.