Förtroendefullt samarbete

Olösta och outtalade konflikter är det som mer än något annat påverkar organisationer och skapar ineffektivitet i verksamheter samt skapar stress i det mänskliga samspelet. Förtroendefullt samarbete (även känt under namnet Radical collaboration) är en utbildning i konflikthantering, självkännedom och förhandlingsteknik.

Programmet bygger på unika kombinationer av hårda och mjuka metoder. Den hårda delen grundar sig på intressebaserad problemlösning. Metoden är den välkända Harvardmetoden som har utgivits i bokform under titeln ”Getting to Yes”. Den mjuka delen bygger på Will Schultz, FIRO teori och hans program The Human Element®. Förtroendefullt samarbete är ett utvecklingsprogram som bygger på lång erfarenhet och gedigen forskning.

För vem

Förtroendefullt samarbete är ett utvecklingsprogram för alla som har en roll där motsättningar kan uppstå eller där behovet att kunna förhandla på ett effektivt sätt finns.

Målet med kursen

Kursen ger dig ökad självinsikt kring reaktionsmönster i konflikter och därmed möjlighet att medvetet agera konstruktivt. Du får en konkret metod för konflikthantering och förhandling.

Program

  • Praktiska verktyg som du kan använda direkt
  • Hjälp att bli ditt eget bästa verktyg i konflikter
  • Intressebaserad förhandling; teori och övning
  • Strategier för framgångsrika förhandlingar
  • Ökad självmedvetenhet
  • Konkreta metoder

Vi börjar med grunderna för att sedan bygga vidare steg för steg av förståelse och färdigheter. Pedagogiska former som används i utbildningen är praktikfall, simuleringar, miniföreläsningar, självskattningsinstrument, individuella och gruppvisa förberedelser, diskussioner och reflektioner. Utbildningen omfattar tre dagar och hålls i internatform. Utbildningen lämpar sig väl för internutbildning och kan anpassas till arbetsplatsen.

Välkommen till kostnadsfri konsultation, börja med att höra av dig per telefon eller mail via sidan kontakt.