Interkulturell kompetens

Du ser inte världen som den är, du ser den som du är.

 

Vårt arbete med interkulturell kompetens (IKK) handlar dels om kunskap om olikheter men mer om förhållningssätt för att hantera olikheter och insikt i deltagarnas egna ”glasögon”; hur deras sätt att se på världen påverkar tolkningar, relationer och beslut.

 

Vi har tagit fram följande modell för arbetet med Interkulturell kompetens som vi utgår ifrån:

1. Självkännedom (Detta är min sanning)
2. Perspektivmedvetenhet (Min sanning är inte Sanningen)
3. Nyfikenhet (Jag är intresserad av din sanning)

4. Kunskap & färdigheter (Att vara förberedd och att i möten kunna få och förmedla den information jag behöver)
5. Erfarenheter (Att utsätta mig för situationer där jag kan lyckas eller misslyckas i kulturmötet)
6. Reflektion (Att fundera över och diskutera mina erfarenheter och lära mig av dem)

Utbildningarna som genomförs bygger vi kring denna modell som skelett. För varje steg går vi igenom relevanta begrepp, gör en eller flera övningar samt ställer diskussionsfrågor. Modellen byggs således på steg för steg under genomförandet och ger deltagarna en tydlig röd tråd för innehållet.

Våra kurser i IKK innehåller inte en massa förmaningar och pekpinnar utan bygger på intresset för det annorlunda. Genom att blanda humor och allvar tar vi oss andra svåra ämnen på ett engagerande sätt och bjuder in deltagarna till att få nya insikter om sig själva och varandra.

För vem

För organisationer som vill öka sina medarbetares eller ledares interkulturella kompetens. Våra vanligste kundgrupper för detta upplägg har varit offentlig förvaltning (kommuner och myndigheter), utbildningssektorn samt ideella sektorn.

Målet med genomförandet

Att ge deltagarna verktyg för, och större trygghet i, kulturmöten samt ökad medventenhet om hur ens egna bakgrund och erfarenheter påverkar de resultat en uppnår.

Övrigt

Vi anpassar upplägget efter kundens önskemål och genomför allt från kortare inspirationsföreläsningar till upplägg som löper över flera dagar. De längre uppläggen har fler övningar men även de kortare passen är delvis interaktiva.

Välkommen till kostnadsfri konsultation, börja med att höra av dig per telefon eller mail via sidan kontakt.