The Human Element

Aktuellt

The Human Element, sommarspecial 2019.
Datum: 30 juni – 4 juli 2019
Plats: Vejbystrand i Skälderviken – Skåne
För mer information klicka här.

Beskrivning

Förmågan hos individer att hantera utmaningar, påfrestningar, förändringar och misslyckanden på ett bra sätt beror till hög grad på deras självinsikt och självkänsla. God självinsikt och god självkänsla gör att man kan klara även stora problem och svårigheter och prestera väl, både enskilt och tillsammans med andra. Hur vi ser på och känner inför oss själva utgör grunden för vårt samspel med andra människor.

Att jobba målmedvetet med att öka sin självinsikt och självkänsla påverkar individens framgång genom att det:

• Ökar vår förmåga att leda oss själv
• Hjälper oss att använda mer av vår inneboende potential
• Skapar situationer som gynnar effektiva samarbeten.

THE bygger på FIRO (Fundamental Interpersonal Relationsship Orientation) som i sin tur bygger på tanken att alla mänskliga relationer kan beskrivas i termer av behov och hinder i olika dimensioner. Inom ramen för The Human Element finns en rad verktyg som självskattnings- och feedbackinstrument samt övningar. Allt är pedagogiskt genomarbetat, väl beprövat och strukturerat. THE innehåller många tillfällen till reflektion både enskilt samt i större och mindre grupper.

THE erbjuds i samarbete med ”Code of competence” och omfattar fem dagar.

Välkommen till kostnadsfri konsultation, börja med att höra av dig per telefon eller mail via sidan kontakt.