Ledningsgruppsutveckling

Vi arbetar med att utveckla och stödja ledare, ledningsgrupper /arbetsgrupper för att uppnå ert bästa ”VI”! Vi bidrar till gruppens utveckling, samhörighet och effektivitet.

Vi handleder/coachar/utvecklar er grupp och leder processen i samspel med era önskningar. Vår roll är att inom givna ramar fokusera, se, stödja, möta och driva utvecklingsprocessen. Vi lyssnar in era behov och utvecklingsfrågor, sorterar, klargör frågeställningar, ställer utvecklande frågor, inkluderar alla och driver emot era mål.

Konceptet bygger på er tillit till vår förmåga att på ett juste, strukturerat och tydligt sätt stödjer er så att ni kan vara likvärdiga i gruppen under processen. Styrkan är att vi kommer utifrån utan bindningar och positioner i er organisation. Det som kan kännas utmanande för er att lyfta kan vi hjälpa er med. Vi håller kortare klargörande teoretiska pass och övningar för att öka den gemensamma förståelsen kring utvecklingsprocessen.

Uppgifter ges mellan träffarna och uppföljning sker kontinuerligt.