Moderering

Nyckeln till god moderering är förberedelse, tydliga mål och tempo. Vi anpassar insatsen efter era mål och hittar former som leder er dit. Det kan handla om allt från att moderera hela konferenser eller panelsamtal till mer konfliktfyllda möten med exempelvis en upprörd allmänhet.

Moderering av konferenser

Här tar vi fram ett helhetsupplägg för halv-, hel- eller flerdagskonferensen. Generellt förespråkar vi att man varvar olika metoder för att upprätthålla farten i arrangemanget och deltagarnas intresse för innehållet. Metoder vi använder är intervjuer (som komplement till presentationer), reflekterande team, world café, mingelövningar, grupparbeten m fl. Tillsammans med upplägget står vi för tidsplanering och tydlig ansvarfördelning inför genomförandet.

Konfliktfyllda möten

I möten där det finns mycket starka åsikter och heta känslor är det av stort värde att ha en opartisk tredje part som fungerar som samtalsstöd för de inblandade. De senaste åren har vi bland annat erfarenheter från samtal mellan kommunala tjänstepersoner och medborgare i samband med öppnandet av flyktingboenden. Vid moderering av mer konfliktfyllda möten ser vi till att hålla en tydlig talarordning och struktur för samtalet. Genom vårt agerande bidrar vi till lugn och trygghet samt, vid behov, översätter vi publikens frågor till frågor som det går att svara på för panelisterna.

Panelsamtal

Ofta går panelsamtal i stå på grund av för lösa ramar och för lite driv framåt. Säkert har ni varit med om att moderatorn sagt ”först ska vi ha korta anföranden, sen ställer jag ett par frågor och sen kommer ni i publiken få tid för att ställa era frågor”. Ambitionen är lovvärd men ofta blir det inte så. Talarna håller inte tiden, moderatorn tar för mycket plats och publiken blir insläppt när det är fem minuter kvar. När vi modererar har vi noggranna samtal inför med panelisterna där vi kommer överrens om ramarna. Under samtalet ser vi sedan till att hålla de ramarna. Vi kan dels moderera panelsamtal med det mer klassiska upplägget, enligt målsättningen ovan. Vi har också tagit fram ett eget koncept för panelsamtal som du har en beskrivning av på bilden nedan:

Välkommen till kostnadsfri konsultation, börja med att höra av dig per telefon eller mail via sidan kontakt.