Video

31 mar: När ni söker inspiration

Ibland är det inte en utbildning man söker utan en "knuff i rätt riktning". Ett inspirerande inspel till en personaldag eller konferens som sätter ord temat man ska avhandla eller ger ett nytt perspektiv på en fråga man arbetat med under en längre tid.

31 mar: När ni vill lära ut

Vi arrangerar "utbildningar för utbildare och föreläsare". De handlar om hur du kan bli bättre på att framföra ditt budskap och leda grupper. De utbildningar vi genomför är interaktiva med stort fokus på praktiska verktyg som du snabbt kan omsätta i dina egna utbildningsinsatser.

31 mar: När mångfalden utmanar

Aldrig tidigare har vårt samhälle i så stor grad som nu präglats av mångfald. I vårt arbete drivs vi att att hitta möjligheterna och hantera utmaningarna som uppstår när människor med olika livserfarenheter och synsätt samverkar.

30 mar: När kollegor krockar

Att konflikter ibland uppstår är oundvikligt. En konfliktfri organisation är inget mål i sig. Genom konflikter som hanteras väl kan vi lära oss nya saker om vårt arbete, om varandra och om oss själva. Men konflikter som hanteras dåligt, eller inte alls, kostar. De kostar lust och energi från de berörda och de kostar i form av sjukskrivningar, lägre produktivitet och minskad arbetsglädje. Samarbetsbolaget erbjuder stöd vid eskalerade konflikter genom medling (mellan kollegor eller familjemedlemmar/vänner) och konfliktvägledning. Vi erbjuder också förebyggande utbildningar som stärker kollegornas förmåga att samtala om "det som skaver" på ett konstruktivt sätt. Att ha ett gemensamt språk för att förstå och prata om det som är svårt är en av nycklarna för tidig konflikthantering.