Föreläsningar

Vi är ofta ute och genomför kortare inspirationsföreläsningar. Det handlar om allt från 15-60 minuter och fungerar för mindre såväl som för större grupper. Föreläsningarna varvar teorier med berättelser och fakta med personliga exempel.

I föreläsningarna blandar vi allvar med humor och den feedback vi ofta får är att de upplevs som inspirerande och entusiasmerande, att de känns relevanta och ”på riktigt”.

Exempel på rubriker

  • ”Interkulturell kompetens; modeller, verktyg och förhållningssätt”
    • ”Mångfalden inom och mellan oss”
    • ”Vi och dom, om möten, missförstånd och vägar till samarbete”
    • ”Storytelling om möten, ledarskap och personlig utveckling”
    • ”Kompromissen är ett bra paraply men ett dåligt tak” – om konflikthantering

Vi genomför föreläsningar på svenska, engelska och tyska.

Välkommen till kostnadsfri konsultation, börja med att höra av dig per telefon eller mail via sidan kontakt.