Workshops

En uppskattad arbetsform är upplevelsebaserade workshops. Uppläggen är deltagarcentrerade med engagerande övningar och diskussionsfrågor som varvas med kortare teorigenomgångar. En workshop är vanligtvis 1,5-6h lång och fungerar för grupper upp till 30 personer (grupperna kan vara större om vi är flera ledare som kan dela upp den större gruppen i mindre under delar av passat).

I en workshop bidrar alla deltagare med sina egna erfarenheter och synpunkter vilket gör passen dynamiska och aktiva. En feedback vi ofta får är att kollegorna uppskattar att prata med varandra om frågorna och får nya insikter om dem de arbetar med.

Exempel på rubriker:

  • ”Kommunikation, konflikter och samarbete”
    • ”Personlig konflikthantering; verktyg, självkännedom och förhållningssätt.”
    • ”Interkulturell kompetens; modeller, verktyg och förhållningssätt”
    • ”Identitet och interkulturell kommunikation”
    • ”Coachande förhållningssätt; tydlig kommunikation och konsultativt arbetssätt.”

Vi genomför workshops på svenska, engelska och tyska.

Välkommen till kostnadsfri konsultation, börja med att höra av dig per telefon eller mail via sidan kontakt.