När ni söker inspiration

Ibland är det inte en utbildning man söker utan en "knuff i rätt riktning". Ett inspirerande inspel till en personaldag eller konferens som sätter ord temat man ska avhandla eller ger ett nytt perspektiv på en fråga man arbetat med under en längre tid.