Vi gör

Här har du vår verktygslåda

När mångfalden utmanar
Aldrig tidigare har vårt samhälle i så stor grad som nu präglats av mångfald.
I vårt arbete drivs vi av att hitta möjligheterna och hantera utmaningarna som uppstår när människor med olika livserfarenheter och synsätt samverkar.
När kollegor krockar
Att konflikter ibland uppstår är oundvikligt. En konfliktfri organisation är inget mål i sig. Genom konflikter som hanteras väl kan vi lära oss nya saker om vårt arbete, om varandra och om oss själva. Men konflikter som hanteras dåligt, eller inte alls, kostar. De kostar lust och energi från de berörda och de kostar i form av sjukskrivningar, lägre produktivitet och minskad arbetsglädje.

När ni behöver processtöd
När ni vill utveckla er ledningsgrupp/arbetsgrupp eller genomföra personaldagar och konferenser har vi metoder, verktyg, kunskap och lång erfarenhet att bistå med.
När ni vill lära ut
Vi arrangerar "utbildningar för utbildare och föreläsare". De handlar om hur du kan bli bättre på att framföra ditt budskap, leda grupper med hjälp av deltagarcentrerade metoder samt hur du kan stärka din förmåga att hantera svåra grupprocesser.
De utbildningar vi genomför är interaktiva med stort fokus på praktiska verktyg som du snabbt kan omsätta i ditt egna arbete.

När du vill stärka dig själv
När du vill ta steget vidare i din utveckling, få djupare förståelse för dig själv, ditt beteende och dina val samt aktivt nå din fulla potential är du välkommen att gå "The Human Element" eller arbeta med coaching som verktyg.
Populära artiklar

Nedan har vi samlat några av de vanligaste insatserna vi gör för våra kunder.

Interkulturell kompetens
Vårt arbete med interkulturell kompetens (IKK) handlar dels om kunskap om olikheter men mer om förhållningssätt
Konfliktvägledning
Konfliktvägledning är ett alternativ till medling när endast en av parterna vill ta tag i konflikten.
Konfliktvägledning består av ett eller flera möten.
Medling
Medling är en stegvis process där en opartisk tredje part underlättar för parterna i en konflikt att komma fram till en ömsesidigt godtagbar överenskommelse.
The Human Element
Förmågan hos individer att hantera utmaningar, påfrestningar, förändringar och misslyckanden på ett bra sätt beror till hög grad på deras självinsikt och självkänsla.
testimonial-team
Lise Wacker
British Council

British Council har haft ett långt samarbete med Samarbetsbolaget. Syrenes och Patricks expertis, engagemang och klokhet har varit avgörande för de lyckosamma projekt vi drivit tillsammans. Mötet med dem och den kunskap de ingjuter lämnar ingen oförändrad.

testimonial-team
Gülsen Can
SKL International

Jag har anlitat Samarbetsbolaget vid flera olika tillfällen, och de har alltid levererat topp-utbildningar för såväl kommunanställda kollegor som för privatanställda. De har en enorm förmåga att lyssna, ringa in behov och skräddarsy program därefter. Efter varje tillfälle har jag känt mig inspirerad, motiverad och fått syn på sidor hos mig själv som jag vill och behöver utveckla.

testimonial-team
Jannis Tsilfoglou
Integrationsstrateg, Borås stad

Tack så mycket för din rika och levande föreläsning på Tylösand. Du bekräftade också mina förvändningar om det vi pratar i vardagen om våra kulturmöten som inte är statiska utan levande. Jag åkte därifrån rikare och klokare. Kommer säkert att känna mig tryggare i framtiden med det jag håller på i möten med andra människor.

testimonial-team
Ann-Louise Rönestål Ek
repoter Sveriges Radio Jämtland

Effektiviteten i organisationer och arbetsgrupper förbättras avsevärt om medarbetarna ökar sina kunskaper om hur man skapar ett förtroendefullt samarbetsklimat. Kursen har gett mig viktiga verktyg för att förstå och hantera olikheter

testimonial-team
Ingrid Samuelsson
Helhetsgrepp

Kursen i Förtroendefullt Samarbete kombinerade ökad självkännedom och en stark förhandlingsmetod. Resultatet fungerar för deltagarnas dagliga arbetsuppgifterna men bygger också långsiktigt upp ett mer kreativt och problemlösande klimat i företaget/organisationen

testimonial-team
Teresa Moderatho
Sveriges Television

Jag har gjort erfarenheter och fått insikter för resten av mitt liv, Jag har vuxit och utan er hade det inte varit möjligt.

Lena Lopez
Jönköpings kommun
Förskolelärare

Föreläsningen gav oss perspektiv och förståelse för vad interkulturell kompetens kan vara och ledde till vidare diskussioner där vi kopplade konkreta exempel från verksamheten till föreläsningen. Allt kändes relevant för oss och du som föreläsare var lätt att lyssna på och tydlig med konkreta exempel. Innehållet var anpassat till just vår verksamhet och alla var nöjda och inspirerade efter din föreläsning. Att ALLA är nöjda med en föreläsning händer inte så ofta hos oss.